BUNDNA KORGAR MED ÅTERBRUKADE SLADDAR


Utöver tråden är återbruk något som ligger mig varmt om hjärtat, att se skatter där andra ser skrot.


Dessa korgar med återbrukade sladdar är bundna med koppar för att påminna om vad som finns på insidan av sladden, samtidigt som det ger en lyster och kontrast mot sladdens överdrag.