PLATS FÖR TANKAR


Som slutprojekt på Recycle Design – återbruk vid Eskilstuna Folkhögskola (2017) jobbade vi utifrån temat Hållbara offentliga rum. Jag skapade ett rum i rummet, ett svävande rum av åtbrukat material, där väggarna består av 5280 utbrunna värmeljuskoppar. Tanken var att rummet skulle vara en plats att kunna stanna upp på, en plats att kunna sammla tankarna på, därav namnet Plats för Tankar. För mig symboliserar det en skogsglänta och inne i rummet finns det en stubbe att slå sig ner och vila på, samt en handbunden bok ifall en vill skriva ner och dela med sig av sina tankar.